KPO b.v.

КПО Ескерту

Бұл компьютерлік жүйені қолдану қатаң түрде тек авторландырылған қолданушыларға рұқсат етіледі.
Егер кімде-кім авторландырусыз рұқсат алмақшы болса, оның әрекеті қылмыс жасау болып саналып, ол адам жауапқа тартылуы мүмкін.
Бұл жүйеге ешқандай рұқсат етілмеген бағдарламалық жасақтаманы жүктеуге болмайды.

Келісемін

ВНИМАНИЕ!

Вы входите в компьютерную систему, правообладателем которой является компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.».
Предупреждаем, что любые действия в системе, связанные с применением нелицензиционных программных продуктов,
а также получение доступа без авторизации, являются нарушением права интеллектуальной собственности и преследуется в соответствии с действующем законодательсом.

Согласен

KPO Warning

Access to this computer system is strictly authorized users.
Any person who attempts to gain access without authorization will be committing a criminal offense and may be prosecuted.
No unauthorized software is to be loaded on this system.

Agree